utorok 19. marca 2013

Nepoznané krásy Košíc

Košice, no vrátil som sa do tohto mesta po 30 rokoch. Fotografoval som vtedy pamiatkový výskum kostola sv. Alžbety. A aha, keď som sa naň išiel pozrieť tak sa robila ďaľšia rekonštrukcia v interiéri. Ale rad som si mesto prešiel kade tade. Stojí naozaj za povšimnutie a keď si nájdete dobrého sprievodcu, budete sa veľmi diviť čo všetko objavíte.

Košice boli odjakživa mestom kultúry. Historické centrum mesta je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Bola vyhlásená v roku 1983. Zo všetkých slovenských pamiatkových rezervácií eviduje aj najviac pamiatkovo chránených objektov, ktorých je 501.

Toto mesto je pre mnohých zahraničných návštevníkov veľkým prekvapením. Ale aj slovenský turista by sa divil, keby toto mesto navštívil. Nepokazené zásahmi socializmu. Mám za to že aj mnoho domácich má malo informácii o pokladoch tohto mesta či už v pamiatkovej zóne prírodných či kultúrnych pamiatkach.

Táto krajina oblasť bola v minulosti dôležitým bodom na mape Rakúsko - Uhorska. V období tureckých nájazdov boli Košice druhým najdôležiteším mestom Uhorska po Budíne.

Cez Košický kraj prechádzajú zaujímavé historické cesty ako su: Gotická cesta, Vínna cesta či Železná cesta. Pre návštevníkov Košíc je tu príležitosť, aby si podľa svojho záujmu vybral tú časť, ktorá ho zaujíma a odniesol si pekné spomienky z tohto pekného kraja.

Jadro mesta pretína šošovkovito roztiahnuté námestie – Hlavná ulica s dĺžkou 1200 metrov. Jej stredom pretekal Čermeľský potok. Novodobá imitácia potoka bola v severnom a južnom úseku ulice inštalovaná v roku 1996. Potok vytváral v strede ulice ostrov, kde boli sústredené najdôležitejšie stavby mesta. Dóm svätej Alžbety je najväčšou gotickou katedrálou a zároveň najväčším kostolom na Slovensku. Bol budovaný od konca 14. storočia do roku 1508. Po jeho južnej strane stojí gotická Kaplnka svätého Michala, pôvodne slúžiaca ako pohrebný kostol pre okolitý cintorín na mieste dnešného parčíku. Dóm má aj samostatnú zvonicu, ktorou je dodnes funkčná Urbanova veža. V severnej časti ostrova sa nachádzala mestská radnica, od 18. storočia ju však nahradila klasicistická reduta s divadlom. Dnešná monumentálna eklektická budova Štátneho divadla bola postavená v roku 1899. Ulica je po celej svojej dĺžke lemovaná meštianskymi domami a šľachtickými palácmi Dežőfiovcov, Čákiovcov, Andrášiovcov, Barkóciovcov, Meškovcov a Forgáčovcov. Z kostolných objektov tu okrem Dómu stojí aj ranobarokový Premonštrátny kostol (taktiež Jezuitský alebo Univerzitný kostol) a pôvodne gotický, neskôr barokovo upravovaný Františkánsky kostol. Rozsiahle parcely zaberajú cirkevné stavby arcibiskupského paláca a farského úradu, uršulínskeho, františkánskeho a jezuitského kláštora, konviktu a kňažského seminára. Početne sú zastúpené na Hlavnej ulici i administratívne budovy Paláca Spišskej komory, starého a nového Župného domu, mestskej radnice a Paláca Hornouhorského hlavného kapitanátu. Najkrajšou barokovou pamiatkou v meste je Trojičný stĺp so súsoším svätej Trojice – Immaculata. Na severe Hlavná ulica ústi do Námestia Maratónu mieru. V jeho strede je Pamätník maratónu mieru. Na námestí stoja reprezentatívne budovy Východoslovenského múzea a Úradu Košického samosprávneho kraja. V dolnej časti Hlavnej ulice boli odhalené pozostatky Dolnej brány mestského opevnenia. Od roku 1998 je tu otvorené Archeologické múzeum.
Vo východnej časti historického jadra na Kalvínovom námestí vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov Miklušova väznica. Medzi ňou a pozostatkom košického mestského opevnenia Katovou baštou sa nachádza Kavlínsky kostol. Vo dvore muzeálneho komplexu Katovej bašty vybudovali repliku exilového tureckého domu Františka II. Rákociho Rodošto. Malebná Hrnčiarska ulica je reštaurovaná do podoby uličky remesiel. Na Mlynskej ulici, spájajúcej Hlavnú ulicu so železničnou stanicou, sa nachádza klasicistický evanjelický kostol. Pri ústí ulice do Mestského parku si nechal vybudovať mestský architekt Jakab palác v historizujúcom štýle. V západnej časti historického jadra stojí najstaršie zachovaný kostol v Košiciach – Dominikánsky kostol s kláštorom, ktorý je zároveň najstaršie stojacou stavbou v meste.
Na severovýchodnom svahu Červeného brehu sa nachádza stále funkčný cintorín Rozália, ktorý je ojedinelým súborom funerálnych historizujúcich stavieb z prelomu 19. a 20. storočia. Slúžil pre pohreby bohatého miestneho meštianstva a šľachty od začiatku 18. storočia. Neďaleko cintorína sa nachádza barokový komplex košickej Kalvárie. Na vrchu Hradová stál v stredoveku Košický hrad. Značná časť jeho základov bola archeologicky preskúmaná a odkrytá v roku 1996.

Foto: Milan Dzunda Zdroj: WikipediaZväčšiť mapu

0 komentárov:

Zverejnenie komentára