utorok 22. januára 2013

Český Ráj - hrady a zámky 1

Hrad Bezděz

Bezděz je zrúcanina hradu v okrese Česká Lípa. Nachádza sa na kopci Veľký Bezděz (603,5 m) v Dokeské pahorkatine, nad dedinou Bezděz, v blízkosti Máchovho jazera, 6 km juhovýchodne od mesta Doksy. Ide o hrad s obvodovou zástavbou. Hrad bol prvýkrát spomenutý roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.
V 19. storočí sa hrad stáva inšpiráciou pre mnoho romantických umelcov (napr. K.H. Mácha, Bedřich Smetana: Tajomstvo). Do roku 1932 bol hrad v majetku Valdštejna, následne sa dostáva za symbolickú sumu do Klubu československých turistov. Roku 1953 bol hrad predaný štátnej pamiatkovej starostlivosti. Od 60. rokov bol v správe Okresného úradu v Českej Lípe, na ktorého náklady boli na hrade vykonané záchranné a konzervačné práce. Bola tu okrem iného vykonaná oprava hradnej kaplnky, výmena strešnej krytiny kráľovského paláca, konzervácie a opätovné sprístupnenie veľké veže a obnova Purkrabského paláca.

www.hrad-bezdez.eu Foto: Jan Sovka

Hrad a zámok Frýdland

Frýdlant je štátny hrad a zámok nad mestom Frýdlant v severných Čechách. Tento komplex skladajúci sa zo stredovekého hradu a renesančného zámku stojace na mohutnej čadičovej skale nad riekou Směd v Jizerských horách a patrí k najvýznamnejším pamiatkovým celkom v Českej republike.
Začiatok histórie hradu pripadá približne do prvej polovice 13. storočia, ale mohutná veža zvaná Indica tu stála už v roku 1014. Pre väčšiu prehľadnosť je vhodné histórii zámku rozčleniť podľa majiteľov okolitého panstva.
Hrad bol pre turistov sprístupnený už v roku 1801, čím sa stal prvým hradným múzeom v strednej Európe. Okrem obvyklých zbierok zámockého nábytku a vybavenia je súčasťou expozície aj zbierka zbraní a fajok a tiež zámocká obrazáreň.

www.zamek-frydlant.cz Foto: Jerzy Strzelecki

Hrad Grabštejn

Grabštejn, predtým tiež Olsytz, Wlsitz alebo Grafenstein, je pôvodne gotický hrad z 13. storočia, ktorý bol v 16. storočí prestavaný na výstavných renesančný zámok. Grabštejn leží v Čechách, pri údolí Lužickej Nisy, nad dedinou Chotyně neďaleko Hrádku nad Nisou.
O tom, kedy bol pôvodný hrad Grafenštejn založený, dodnes nepanuje medzi historikmi zhoda. Isté však je, že sa tu v 2.polovici 13.storočia, v čase vlády Přemysla Otakara II., objavil kastelán z Donína, páni na Grafenštejně. Donínové hrad držali po tri storočia. V druhej polovici 16. storočia ho získal zemský radca a místokancelár dr. Jiři Mehl zo Střelice. Ten ho počas dvadsiatich rokov (1566 - 1586) nechal prebudovať na renesančný zámok. Počas týchto mohutných úprav, dotýkajúcich sa horného aj dolného hradu, bola pôvodná kaplnka sv. Barbory vynikajúcou maliarskou výzdobou. Vďaka tejto výzdobe a tiež náročnému vnútornému vybaveniu je kaplnka považovaná za jednu z perál renesancie a raného manierizmu v Čechách.
Roku 1953 sa však na zámku usídlila Československá ľudová armáda. Tá hrad neudržiavala a zámok významnou mierou chátral, devastácia hradu však vyvrcholila až po odchode armády z Horného zámku. Záchranné práce začali v roku 1988 a trvajú doteraz, počas nich sú pôvodne značné škody postupne zahladzované. Dnes zámok patrí k príkladne reštaurovaným pamiatkovým objektom mimoriadneho významu, postupne sú verejnosti sprístupňované ďalšie časti areálu.

www.hrad-grabstejn.cz Foto: Roman Kursa

Zámok Hrubý Rohozec

Hrubý Rohozec je štátny zámok a národná kultúrna pamiatka, leží v rovnomennej mestskej časti na severozápadnom okraji mesta Turnova, v časti Hrubý Rohozec.
Pôvodný hrad Rohozec bol založený okolo roku 1280 zrejme Jaroslavom z Ralskem a jeho synom Havlom Rybou z rodu Markvartice. Od roku 1468 vlastnil hrad Jan Tovačovský z Cimburka, po ňom ho zdedila jeho ovdovelá manželka Johanka z Krajku, známa svojou podporou Jednoty bratskej. Johanka začala roku 1506 prestavbu, v ktorej pokračovali Ján zo Šelmberka a Kunrát Krajíř z Krajku. Na mieste pôvodného hrádku na samostatne stojacou hranol
ovou vežou, prepojenou s Hrádkom obrannou stenou, vzniká komplex budov na nepravidelnom lichobežníkový pôdorysu. Neskoro gotické paláce spojili vežu s vlastným Hrádku. Roku 1516 získal hrad dnešnej pôdorys.
Karel z Vartemberka premenil hrad celkovým zvýšením a čiastkovými prestavbami na zámok. Východné krídlo bolo prelomené otvorenou arkádou, zámocká priečelí získala sgrafitovou výzdobu a stará gotická veža bola včlenená do východného paláca.
V 19. storočí získal zámok dnešnú podobu. Začiatkom storočia boli odstránené drevené pavlače na druhom poschodí. Došlo k zamurovanie arkád a najvyššie poschodie východnej veže bolo odstránené. Jedáleň bola vybavená novogoticky. Na prácach sa po roku 1822 podieľal predovšetkým český architekt Jan F. Joedl. Romantické prvky zasiahli predovšetkým interiéry zámku.
Z pôvodného hradu sa dodnes zachovali len pivničné priestory vytesané priamo do skaly nad riekou Jizerou. Portálom vstupnej veže, už prechádza návštevník do renesnčného nádvoria. Zámocké interiéry si uchovali pôvodný vzhľad z doby, kedy slúžili ako reprezentačné a obytné miestnosti grófa Mikuláša Vladimíra Des Fours Walderode a jeho rodiny.

www.hruby-rohozec.eu Foto

CzechTourism Slovensko Český Raj

0 komentárov:

Zverejnenie komentára