streda 14. novembra 2012

Pannonhalmské arciopátstvoRegión v trojuholníku Bratislava - Viedeň - Budapešť zohráva po stáročia významnú úlohu v histórii Rakusko Uhorska. Uchvacujúci komplex Pannonhalmského benediktínskeho arciopátstva postavený na hore Svätého Martina, navodzuje už z diaľky na jej majestát. Pôsobi ukludňujúco a vznešene.
Komplex obsahuje skvosty archtektúry. Romanská bazilika ako aj jej dolný kostol, či gotické nádvoria ohromujúco pôsobia na návštevnikov. Tieto nádherne priestory boli rozšírene o barokové a klasicistické budovy dotvárajúce súčasný vzhľad Arciopátstva.

Podaním žiadosti o zapísanie do Svetového dedičstva UNESCO sa stalo v roku 1966 realitou. Týmto krokom získalo na atraktívnosti a malo priaznivý vplyv na turistiku.

V roku 2012 bola v rámci komplexného turistického rozvoja Pannonhalmského arciopátstva zrenovovaná Bazilika Sv. Martina a vybudovala sa nová vstupná budova. V roku 2013 začala sa prevádzka benediktínskej plničky minerálnej vody. Rok 2011 bol venovaný rozvoju, revitalizácii a úprave prírodného prostredia za účelom turizmu (Arborétum a Hospodárska záhrada) a zriadeniu kláštornej záhrady vrátane domu liečivých rastlín a spracovania levandule (www.apatsagitermekek.hu).

V Opátstve v súčasnosti žije a pracuje 40 benediktínskych mníchov a každoročne ho navštívi takmer 100 000 návštevníkov. Benediktínski mnísi, ktorí sa na Svätej hore Panónia usadili už v roku 996, sa už od dávnych čias intenzívne venujú pestovaniu viniča a vinárstvu, ktoré v tejto oblasti udomácnili Rimania, a v každej dobe predstavovali vinohradnícku a vinársku kultúru najvyššej kvality. Obyvatelia kláštora, ktorí vykonávajú svoju činnosť nepretržite už po stáročia, nahromadili obrovské množstvo skúseností aj v oblasti liečiteľstva, ktoré zaznamenávali v dodnes zachovaných knihách a receptúrach. Súčasná komunita benediktínskych mníchov vychádza z tradícií minulosti a poznatkov zaznamenaných minulými generáciami svojich predchodcov - vedcov a pokračuje v pestovaní a spracúvaní liečivých rastlín pri zohľadnení poznatkov súčasnej vedy a technológie.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára