sobota 18. augusta 2012

Betlém Hlinsko

Urbanisticky a architektonicky hodnotný celok zrubových a murovaných domov nazývaný Betlehem sa nachádza v historickom centre mesta Hlinska na pravom brehu rieky Chrudimky. Jeho počiatky spadajú do 1. polovice 18. storočia v súvislosti s rozvojom remesiel a možnosťou sťahovanie obyvateľstva po vydaný tolerančného patentu Jozefom II. roku 1781. Pre vzrastajúcu potrebu nových domčekov vyčlenila rychmburská vrchnosť v polovici 18. storočia územie bývalých obecných pastvín na pravom brehu rieky Chrudimky. Práve tu si začali svoje príbytky stavať drobní remeselníci, predovšetkým hrnčiari a tkáči. Tak vznikla časť mesta, ktorej sa začalo hovoriť Betlehem. V roku 1731 boli v tomto priestore iba dve chalupy a popásali sa stáda dobytka, ktoré pásli obecní pastieri. Zhruba o sto rokov neskôr bol tento priestor už úplne zastavaný, medzi domčekmi zostávali len drobné uličky.

Súbor stavieb Betlehem je ojedinelým urbanistickým celkom s takto zachovanou, prevažne ľudovú zástavbou v centre mesta.
Stavebným materiálom zostávalo drevo, materiál, ktorý bol ľahko dostupný a dobre opracovateľný. Vymurované boli iba časti okolo kúrenia. Pôvodnou krytinou všetkých betlehemských striech bol jednoducho kladený šindeľ. Až koncomm 19 storočia sa začal používať ter a eternitové šablóny. Rozmanitá bývala aj farebnosť okenných rámov a dverí.

Až koncom 90. rokov sa príslušné inštitúcie dohodli na záchrane centrálnej časti Betlehema, ktorý bol v roku 1995 vyhlásený pamiatkovou rezerváciou. Záchrany sa ujal Pamiatkový ústav v Pardubiciach prostredníctvom Súboru ľudových stavieb Vysočina.

Pozývam vás na fotografickú prechádzku skanzenom Betlém

Foto: © Laco Zachar
Zväčšiť mapu
Hľadáte obraz na stenu? Ponúkame aj na zákazku umeleckú tvorbu. Grafiky, maľbu, plakety, kusovú výrobu aj luxusných vizitiek, svadobných oznámení ale aj k jubileám.
CK Internet dobré informácie pre každého. Ubytovanie nájdete v pohodlí tu. Letenky si môžete objednať tu. Alebo chcete ísť stopom? Zadarmo cestovný sprievodca.
Follow Me on Pinterest pošli na vybrali.sme.sk

CzechTourism Slovensko Východní Čechy East Bohemia

0 komentárov:

Zverejnenie komentára