nedeľa 29. júla 2012

Drevené kostolíky Slovensko

Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej architektúry. Nachádza sa prevažne na severovýchode Slovenska a väčšina pochádza zo 17. a 18. storočia. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením. Na Slovensku sa zachovalo 61 drevených sakrálnych stavieb - 44 cerkví (gréckokatolíckych a pravoslávnych), 11 rímskokatolíckych kostolov a 6 evanjelických artikulárnych chrámov.

Základná konštrukcia je zrubová. Okrem pravouhlých konštrukcií je možné nájsť tiež polygonálne konštrukčné tvary. Mnohé z nich sú trojdielne, čo symbolizuje Svätú trojicu. Tento symbol býva zvýraznený tiež trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Šindľová strecha nesie tiež znaky ľudovej architektúry v podobe tesársko-rezbárskych geometrických ornamentov. Spôsobom ukladania šindľov, šalovacích dosák a líšt bývajú tiež uplatnené rozličné vzory. V dekoračných prvkoch sa používali aj kovové predmety. Pozornosť si zaslúžia železné kríže.

Základnou súčasťou drevených cerkví je ikonostas (z gréčtiny eikon = obraz a stasis = stavba), čo je vlastne drevená stena s obrazmi oddeľujúca oltár od ostatnej časti chrámu. Ikony sú umiestnené v presnom poradí, ich počet a kompozícia je vopred daná. Z umeleckého hľadiska spája ikonostas v sebe architektúru, maľbu a dekoratívnu drevorezbu. Interiér býva často zdobený nástennými a nástropnými maľbami. Námety malieb pochádzajú zo Starého a Nového zákona a maliari tak jednoduchými výrazovými prostriedkami oboznamovali ľud s ich obsahom.

Podľa historických prameňov bolo na Slovensku okolo 300 drevených sakrálnych stavieb, z ktorých sa nám zachovalo menej ako 70. 27 z nich bolo v roku 1968 vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku. Medzi najstaršie kostoly patria gotickým slohom ovplyvnené rímskokatolícke chrámy. Jedinečné sú tiež evanjelické artikulárne kazateľské chrámy s pôdorysom v tvare gréckeho kríža. Najpočetnejšiu skupinu tvoria drevené gréckokatolícke cerkvy rusínskeho etnika. Vo väčšine chrámov sa pravidelne konajú bohoslužby.

Dnes sa pozrieme na najvzácnejšie drevené pamiatky na Slovensku. Pamiatky zapísané vo svetovom dedičstve UNESCO.

Bodružal - Chrám svätého biskupa Mikuláša z roku 1658 (NKP) (Zoznam UNESCO) Bodružalská drevená cerkev je prototypom cerkvi tzv. lemkovského typu. Bola postavená v roku 1658 na východnom svahu Pelepče. Jej základ tvoria 3 spojené zrubové stavby v tvare troch štvorcov, postavených na jednej osi od východu na západ. Každý z troch zrubov je pokrytý stupňovanou ihlanovitou šindľovou strechou o dvoch poschodiach a dynamickou kompozíciou veží, ktoré postupne narastajú od malej východnej nad presbytériom cez strednú nad loďou k veľmi vyvinutej veží nad západným zrubom (babincom), kde je umiestnená aj zvonica. Nad stupňovitou ihlanovou strechou stredného a východného zrubu sú pristavené aj barokové makovičky s barokizujúcimi krížmi.
Foto: © Peter Zelizňák

Ladomirová - Chrám svätého archanjela Michala z roku 1742 (NKP) (Zoznam UNESCO)
Foto: © Brian Dell

Ruská Bystrá - Chrám Prenesenia ostatkov sv. biskupa Mikuláša z roku 1730 (NKP) (Zoznam UNESCO)
Foto: © Peter Zelizňák

Hervartov - Kostol sv. Františka z Assisi (NKP) (Zoznam UNESCO)
Foto: © Hynek Moravec

Tvrdošín - Kostol Všetkých Svätých (Zoznam UNESCO)
Foto: © Marcin Szala

Hronsek (Zoznam UNESCO)
Foto: © Arpad

Kežmarok (NKP) (Zoznam UNESCO)
Foto: © Janos Korom Dr

Leštiny (Zoznam UNESCO)
Foto: © Wulf-Helmbrecht Ullmann

Zdroj Wikipedia

Zväčšiť mapuCK Internet dobré informácie pre každého. Ubytovanie nájdete v pohodlí tu. Letenky si môžete objednať tu. Alebo chcete ísť stopom? Zadarmo cestovný sprievodca.

Follow Me on Pinterest pošli na vybrali.sme.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára